BCN Life

My book is out now!

mybook writer forfatter ayearinbarcelona

(EN below)

Så er den endelig ude! Lige før jul udkom den bog, som jeg brugte en stor del af min orlov i Barcelona på at skrive. En lærebog om mundtlig kommunikation og præsentationsteknik, som jeg har skrevet sammen med – på distancen – en god kollega. Og sikke en dejlig følelse endelig at få den fysiske bog i hånden!

Den fysiske bog er ikke kun manifestationen af det store skrivearbejde, det er også afslutningen på mit forfatterliv i Barcelona. Rutinen har indfundet sig her i Aarhus igen, og det er på mange måder rigtig dejligt. Det er skønt igen at være blandt veninder og familie,  at have min egen lejlighed, og være tilbage blandt de studerende og det faglige fællesskab med kollegaerne.

Men hvor jeg også savner Barcelona! Hver dag. På mange måder er mit hjerte delt i to, den ene del ligger her i Danmark og Aarhus, mens den anden del ligger nogle tusinde kilometer sydpå i Barcelona. Begge steder er hjemme for mig, og derfor kan jeg ikke undgå at have lidt Barcelona-abstinenser…

Blandt de abstinenser ligger også længsel tilbage til og drømmen om et forfatterliv i Barcelona, og den følelse må jeg hellere til at bruge mere aktivt og konstruktivt til at fokusere lidt mere her på bloggen. Den har har været min dårlige samvittighed de sidste par måneder, den har ligesom lagt helt stille … Både dét at skulle tilbage i rutinen og at lægge den sidste hånd på bogen har kostet timer, ligesom det også har tæret af overskudet på skrive-kontoen. Den havde jeg vist trukket i minus.

Men nu hvor bogen er ude, og de lyse timer er på vej tilbage, ja så er jeg og bloggen også! Min nye lærebog bliver nok ikke den bestseller, som kan finansiere et forfatterliv i Barcelona, men her på bloggen kan jeg i det mindste for en stund lege, at jeg igen sidder på Barceloneta med udsigt til Middelhavet og skriver. Der er så meget, jeg stadigvæk mangler at skrive om! Så stay tuned…

mybook writer forfatter ayearinbarcelona

EN

It’s finally out! Just before Christmas it got published, the book I spend a large part of my leave in Barcelona on writing. A textbook on oral communication and presentation techniques that I have written with – at a distance – a good colleague of mine. What a great feeling finally to have the physical book in my hands!

The physical book is not only the manifestation of the huge effort of writing it, it also signifies the end of my life as a writer in Barcelona. I’m back in the daily routine here in Aarhus, and in many ways it is really great. It is nice to be among my friends and family again, to be back in my own apartment, and to return to the students and colleagues at work.

But I do miss Barcelona! Every day. In many ways, my heart is divided in two, one part is here in Denmark and Aarhus, while the other part is some thousand kilometers south in Barcelona. Both places are home to me and therefore I can’t help but feeling a little Barcelona withdrawal …

Together with the withdrawal are also a dream of living a life as a writer in Barcelona, ​​but I think that I have to use that longing more actively and constructively to focus a little bit more on this blog. It has been on my conscience for the last couple of months and I feel a little guilty, because the blog and I have been so quiet … Getting back into the routine while finishing the book has cost hours and energy, and my writing batteries have been running low.

But now that the book is out and the spring is coming soon, my energy is rising. And meanwhile I’m writing I can imagine myself back in Barceloneta again overlooking the Mediterranean and writing. I still have so much to write about! So stay tuned …

0 comments on “My book is out now!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: