BCN Life

MeLata

Streetart melata ayearinbarcelona

(EN below)

Som nævnt har Barcelona fået mig til at elske street art, og én af grundene hertil er kunstnerne: MeLata. På mine gåture rundt i byen spottede jeg hurtigt de spraypaintede dåser rundt omkring med de positive budskaber om kærlighed og fred, og de er hurtigt blevet nogle af mine yndlingskunstnere.

Bag MeLata gemmer sig et kærestepar, der bruger dåser (på spansk: latas) til at sende kærlighedsbeskeder til hinanden, til os og til verdenen generelt. Positive budskaber, budskaber om kærlighed, fred og medmenneskelighed. Budskaber, som både får mig til at smile og til at tænke, og i en tid hvor kærligheden og næstekærligheden kan have trange kår, har vi vist alle sammen brug for en positiv påmindelse ind i mellem.

Det gør mig i hvert fald altid glad at se de små dåser hængende på de forskellige facader. Deres enkelthed og det filurlige i dåserne, gør på en eller anden måde budskabet klarere for mig. Kontrasten mellem dåsernes forgængelige brug-og-smid-væk natur og budskabernes almene og evige karakter virker for mig. Jeg er fan, for mig er det meget ”Barcelona”.

Jeg var da heller ikke så megen i tvivl, at jeg skulle have fat i et værk, da jeg læste, at MeLata udstillede i et galleri i Barri Gótico. Jeg skulle da have et kærlighedsbudskab med hjem, som kunne minde om min store kærlighed til Barcelona. På den måde fik jeg købt mit første kunstværk, som nu har en central plads i mig hjem. Fra sofaen kan jeg nu sidde og betragte mine dåser med et smil, og dermed få en daglig påmindelse om den største drivkraft i livet, kærligheden – og om Barcelona.

Du kan læse mere om street art i Barcelona her, og ønsker du selv at få fingrene i et værk fra MeLata eller andre street art-kunstnere, kan du tjekke galleriet: Artevistas i Barri Gótico: website og Instagram. Du kan også se flere værker på min Instagram om street art: Mystreetartbarcelona.

Streetart melata ayearinbarcelona

EN

As mentioned, Barcelona has made me love street art and one of the reasons why are the artists: MeLata. Walking around the city, I quickly spotted the spray-painted cans with the positive messages of love and peace, and they have become some of my favorits.

Behind MeLata hides a couple who uses cans (in Spanish: latas) to send love messages to each other, to us and to the world in general. Positive messages of love, peace and compassion – and these days where love and charity sometimes seems to be forgotten, we could all need a positive reminder.

It always makes me happy to see the cans hanging on the different surfaces. Their simplicity, somehow, make the message clearer to me. The contrast between the perishable use-and-throw-away nature of the cans and the general and eternal character of the messages works for me. I’m a fan, for me it’s very “Barcelona”.

So, I didn’t have much doubt when I read that MeLata exhibited in a gallery in Barri Gótico. I should take a love message back home with me that could remind me of my great love for Barcelona. This was the first piece of art that I have bought, and it now has a central place in my home. From the couch, I can now sit and look at my cans, getting a daily reminder of the greatest driving force in life: love – and of my love for Barcelona.

If you want to know mere, you can about street art in Barcelona here. Check also the gallery: Artevistas in Barri Gótico, where you can find art work from MeLata or other street art artists: website Instagram. More of my fotos of street Art can be found on:  Mystreetartbarcelona.

Streetart melata ayearinbarcelona

0 comments on “MeLata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: