BCN Barrios BCN Tips

Raval – tip: Antic Café Espanyol

AnticCafeEspanyol Raval Barrios Ayearinbarcelona

(EN below)

Ved udkanten af Raval, på den brede, lange vej Parallel, ligger ét af mine yndlings-frokoststeder: Antic Café Espanyol. Her kan du spise frokost sammen med lokale forretningsfolk, Mossos (catalanske politimænd) og pensionister, og når en restaurant er propfyldt med lokale, ja så plejer det at være fordi, at man får god mad til rimelige penge. Og det gør man bestemt her!

Menú del día

Det er naturligvis også muligt at spise her på andre tidspunkter end lige frokost, ligesom du kan spise a la carte og tapas, men jeg plejer at gå efter deres frokostmenu: “Menú del día”, som findes både i en hverdags- og weekendudgave, sidstenævnte til en lidt højere pris.

Generelt er det værd at gå efter spanske spisesteders “Menú del día”, som typisk er en menu med 2 retter, dessert samt brød og vin/vand. Ofte kan desserten byttes med en kaffe, og skal du både have vin og vand, skal du betale ekstra for vandet. Men prisen for menuen er som regel yderst rimelig, da spisestedet har mulighed for at udbytte sæsonens råvarer, foruden at stedet sikrer sig en vis stordriftsfordel, da der køres høj omsættelighed af få retter frem for mange retter.

Det er en typisk spansk tradition, at mange restauranter har en “menú del día”, så spanierne har mulighed for at få et godt frokostmåltid i deres relativt lange frokostpause.  I Spanien anses frokostmåltidet som dagens vigtigste, og der er tradition for, at det arbejdende folk indtager denne i en lokal bar eller restaurant i nærheden af arbejdet.  Ligeledes er der også tradition for at mødes med venner og familie og spise frokost på en restaurant i weekenden.

Nogle gange kan du som turist dog opleve, at du skal spørge efter deres “menú del día”. Nogle spisesteder udleverer den ikke automatisk til turister. Måske fordi de gerne vil tjene de ekstra penge ved at lave turisterne spise a la carte, eller fordi de ikke tror, at turisterne vil sætte pris på den lokale mad. Og gør du det, ja så spørg da endelig. Vælg da den første og anden ret, du ønsker, men vent med at bestille dessert. Hernede bestiller man først dessert, når man er færdig med de første retter. Så ved man nemlig, om man stadigvæk ønsker eller har plads til en dessert, eller om man foretrækker at afslutte frokosten med en kaffe.

Frokost hos Antic Café Espanyol

Spisestedet har som nævnt en fin “menú del día”, hvor du kan vælge mellem ca. 8 første retter og anden retter. Man opererer ikke med forret og hovedret hernede, du får første ret og anden ret. Du kan ofte vælge mellem grøntsags-, kød- og fiskeretter, og det er typisk spanske retter, som er lækkert tilberedt.

Tjenerstaben er yderst professionelt, og vil – som en del af menuen – tilbyde dig et glas cava til at vente på. Du skal dog typisk ikke vente længe, frokosten bliver afviklet hurtigt og effektivt her. Beder du om vin, sættes en flaske typisk på bordet, og så afregnes der efterfølgende alt efter, om du bare har drukket et glas eller hele flasken.

Restauranten er behagelig, med aircondition, og mens du venter, kan du se på de fotos fra “gamle dage” i Barcelona, som vises på skærme eller hænger på væggen. De er især fra området omkring restauranten, som tidligere var Barcelonas forlystelseskvarter, og blev betragtet som Barcelonas Broadway. Du har også mulighed for at sidde på terrassen uden for, hvis du ikke bliver for forstyrret af trafikken fra Parallel.

Kommer du lige midt i den catalanske frokost, dvs. ved 14-tiden, kan det godt være svært at få et ledigt bord, og det kan være, at du lige må vente lidt sammen med andre lokale. Men jeg mener, at det er ventetiden værd.

Du finder Antic Café Espanyol her: Avenida de Parallel ,64 og på restaurantens FB-side.

AnticCafeEspanyol Raval Barrios Ayearinbarcelona

UK

On the long road of Parallel, a the end of Raval, you will find one of my favorite lunch restaurants: Antic Café Espanyol. Here you can enjoy lunch with local business men, Mossos (Catalan police officers) and retired people – and when a restaurant is packed with locals, it’s usually because it’s good and affordable food, and this one is no exception!

Menú del día

Of course, it’s also possible to eat other than just lunch, as you can choose tapas or a dish from the menu, but I usually go for their special lunch menu: “Menú del día”, which is available in a daily and weekend edition – the latter at a slightly higher price.

In general, it is worthwhile to go for the Spanish “Menú del día”, which is typically a menu of 2 dishes, dessert and including bread and wine / water. Often the dessert can be changed to a coffee, and if you have both wine and water, you will usually have to pay extra for the water. The price of the menú del día is normaly reasonable as the restaurant tend to benefit from the season’s raw materials, as well as a economies of scale with a higher number of the few dishes on the menu del día.

It’s a Spanish tradition for many restaurants to have a “menú del día”, hereby serving the many locals with a nice meal in their long lunch break. In Spain, lunch is considered the most important meal of the day, and there is a tradition for the working people to go to the local bar or restaurant near work for lunch. Likewise, there is also tradition for meeting friends and family and having lunch at a restaurant during weekends.

Sometimes, however, as a tourist, you may find that you have to ask for the “menú del día”. Some eateries do not automatically hand them out to tourists. Perhaps because they want to earn the extra money by making the tourists choose a dish of the regular menu or because they do not think that tourists will appreciate the local food. But if you do, do ask them for the menú del día. Then choose the first and second dish, you would like to eat, but wait to order dessert. In Spain, you will normally first order dessert when you have finished the first two dishes and know if you would like some dessert or if you prefer to finish your lunch with a coffee.

Lunch at Antic Café Espanyol

As mentioned, the restaurant have a nice “menú del día”, where you can choose from approx. 8 first dishes and 8 second dishes. In Spain, you do not operate with starter and main course, you get a first dish and a second dish. You can often choose between vegetable, meat and fish dishes, and typical Spanish dishes which are are deliciously prepared.

The waiters are extremely professional and will – as part of the menu – offer you a glass of cava to start. However, you will typically not have to wait long time, lunch will be served quickly and efficiently here. If you are asking for wine, a bottle will normaly be put on the table, and you can have the amount of wine that you like – if you go beyond the amount of wine included in the menu del día, it will just be added to the bill.

The restaurant is comfortable and with air conditioning, and while you wait, you can take a look at the “old days” photos of Barcelona that appear on screens or hanging on the wall. They are typically from the area around the restaurant, formerly knowns as  Barcelona’s entertainment district and Barcelona’s Broadway. You can also choose to sit outside on the terrace if you don’t mind the traffic from Parallel.

Are you coming in the middle of the Catalan lunch around 14 o’clock, it may be difficult to get a free table straight away, and you might have to wait a little while with other locals. But I think, that it will be worth the wait.

You will find Antic Café Espanyol here: Avenida de Parallel, 64 and on the restaurant’s Facebook-page.

AnticCafeEspanyol Raval Barrios Ayearinbarcelona

0 comments on “Raval – tip: Antic Café Espanyol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: