BCN Life

Adiós Barceloneta, hola Poblenou!

poblenou barrios barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

Jeg er flyttet. Ikke fordi jeg havde specielt lyst til at pakke kufferterne ned, og da slet ikke for de sidste tre måneder af min orlov, men sommetider er det svært at dele lejlighed – især når man ikke kan blive enige om, hvordan man skal bo sammen.

3 kulturer og 3 aldergrupper er naturligvis en udfordring, men det burde kunne fungere, hvis man kan tale sammen og aftale nogle fælles regler. For at kunne gøre det, må alle give lidt for at få lidt, og så må man holde sig til de regler, som der er aftalt. Der var vi også to, der var indstillet på. Vi forsøgte, og det holdt et stykke tid – under den tredjes protester. Men i længden gik det altså ikke….

Og når det største stridsspørgsmål er rengøringsstandarden (en klassiker, I know) og manglende hygiejne, ja så er det et spørgsmål om tid, før jeg må melde fra. Jeg er simpelthen blevet for gammel til at bo i en lejlighed, hvor der ikke bliver gjort rent i månedsvis. Hvor man kan finde halvrådden mad i gryderne på komfuret. Hvor man ikke ved, hvad man træder på. Hvor man hele tiden skal vaske køkkengrejet, inden man bruger det, for at være sikker på, at det er rent. Og når så problembarnet konstant ligger inde på værelset og ryger hash, når hun altså ikke gik på arbejdet (hvis hun stadigvæk har det?) eller i byen… ja, så bliver det altså lidt stramt for mig. Når kakerlakkerne ser ud til at flytte ind, så flytter jeg ud!

Min roomie og jeg forsøgte en dialog, men den holdt ikke særlig længe, og til sidst måtte vi forlade lejligheden, og de sidste måneder bor jeg nu hos min gode spanske veninde i Poblenou. Hvor heldig er jeg lige?

Det har været en oplevelse og en erfaring, og skønt at vide, at det faktisk ikke er svært for en halvgammel kone som jeg at dele lejlighed med andre. Jeg har vist større tolerance og tålmodighed, end jeg troede, jeg ville have. Jeg vil savne Barceloneta og udsigten, men Poblenou ligger ved siden af, så hverken barrioen eller havet er så ikke langt væk. Og Poblenou er én af de nye in-barrios, som jeg nu får lejlighed til at gå på opdagelse i. Fedt! Men næste gang jeg skal bo i Barcelona, skal det altså være i min egen lejlighed…

Poblenou barrios barcelona ayearinbarcelona

UK

I have moved. Not because I was especially crazy about the idea of packing the suitcases and move, not for the last three months of my leave, but sometimes it’s hard to share an apartment – especially when you can not agree on how to live together.

3 cultures and 3 ages are a challenge, but it should be posible to work out if you are able to talk and agree on some common rules. In order to do that, everyone has to give a little to get a little and then you must adhere to the rules agreed. Two of us was able to do that. We tried and it worked for a while – but under protest from the third. In the long run it did not work out.

And when the biggest problem is the standard of cleaning (a classic, I know) and lack of hygiene, it was a matter of time before I have to leave. I am getting too old to live in an apartment that has not been cleaned for months. Where you find half-rotten food in the pots on the stove. Where you do not know what you are stepping on. Where you have to always clean the kitchenware before using it to make sure it is clean. And when the problem child is constantly in the room smoking hash when she is not off for work (if she is still working?) Or at the clubs … well, it just got a little to much for me. When the cockroaches seem to move in, I have to move out!

My roomie and I tried to talk to her, but it did not last very long and eventually we had to leave the apartment, so for the last months I will be living with my good Spanish friend in Poblenou. How lucky am I?

It has been an experience and I am really glad to find out that it is not difficult for an old woman like me to share an apartment. I have had more tolerance and patience than I thought I had. I will be missing Barceloneta and the view to the sea, but Poblenou is next door, so neither the barrio nor the sea is so far away. And Poblenou is one of the new trendy barrios, that I now have the opportunity to discover. But this I know…. the next time I am living in Barcelona, ​​it will be in my own apartment.

Poblenou barrios barcelona ayearinbarcelona

0 comments on “Adiós Barceloneta, hola Poblenou!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: