BCN Barrios BCN Sights

Born – sight: Estació de França

EstaciodeFranca barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

Hvorfor i alverden skal du se en togstation?! Ja, måske skal du af sted på udflugt udenfor Barcelona, f.eks. til Sitges, Tarragona eller Girona ? Ellers skal du se stationen, fordi det er smuk, smuk arkitektur. Intet mindre – så kig endelig ind, hvis du alligevel er i Born.

Som navnet hentyder, var Estació de França  i datiden den station, man skulle benytte, hvis man ville tage et tog nordpå og helt til Frankrig. Stationen er fra det 19-århundrende, men blev ombygget i forbindelse med verdensudstillingen i 1929 og renoveret igen i forbindelse med de olympiske lege i 1992.

Stationens arkitektoniske stil er hovedsagelig klassisk med enkelte modernistiske elementer. Det ses tydeligt i den smukke indgangsbygning, der er smukt dekoreret med marmor, bronze og glas – læg især mærke til det smukke loft og gulv. I den ende ende af bygningen finder du desuden en smuk café/restaurant.

Går du igennem indgangsbygningen kommer du til perronerne, der er overdækket af den mest fantastiske metalkonstruktion. Den lettere u-form giver et smukt perspektiv, og med sin højde på 29 meter og længde på 195 meter, er den faktisk ret imponerende! Her er det faktisk ikke svært at finde ud af, hvilket tog man skal tage.

Så skal du på en togtur, ja så tag da endelig toget herfra, hvis det ikke er til for meget besvær. Ingen af Barcelonas andre togstationer har nær samme smukke arkitektur som Estació de França. Og er du i nærheden, ja så kig da endelig lige ind!

EstaciodeFranca barcelona ayearinbarcelona

UK

Why on earth should you see a train station?! Well, maybe yo  are going on a trip outside Barcelona, for example to Sitges, Tarragona or Girona ? Otherwise you will check out the station just because it’s beautiful architecture. Nothing less, so do drop by if you’re in Born anyway.

As the name suggests, Estació de França was originally the station to use if you wanted to take a train north and to France. The station is from the 19th century, but was rebuilt in connection with the world exhibition in 1929 and renovated again in connection with the 1992 Olympic Games.

The station’s architectural style is mostly classical with some modernist elements. You see that clearly in the beautiful entrance building, which is beautifully decorated with marble, bronze and glass – pay special attention to the beautiful ceiling and flooring. At the end of the building you will also find a beautiful café / restaurant.

Passing the entrance building, you will come to the platforms, that are covered by the most amazing metal construction. The light u-shaped form gives a beautiful perspective, and with a height of 29 meters and and length of 195 meters, it’s quite impressive! In fact, it is not difficult at all to figure out which platform and train to go to.

So if you are going to take a train, take it from here if it’s not too much trouble. None of Barcelona’s other train stations have the same beautiful architecture as Estació de França. And if you’re close by, do drop by and take a quick look!

EstaciodeFranca barcelona ayearinbarcelona

 

0 comments on “Born – sight: Estació de França

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: