BCN Barrios BCN Sights

Barri Gótico – sight: Via Sepulcral Romana

Romantombs barrigotic Barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

I nærheden af Ramblaen, oppe ved Plaza de Cataluña, opdagende man i 1950’erne en række romerske grave i forbindelse med en renovering af Plaça de la Vila de Madrid. Disse blev efterfølgende inkorporeret i pladsens design i form af en nedsunken plads, som markerer den nordvestlige vej ud af det romerske Barcelona – Barcino – med romerske grave på hver side af vejen og ind under bygningerne på pladsen.

Oppe fra pladsen kan du se en mindre del af de omkring 80 grave fra det 1., 2. og 3. århundrede, som man fandt ved renoveringen. Der er tale om den enkelte romers grav. De er enkle i udsmykningen og af forskellige typer og størrelser, alt efter om der var tale om enkelt- eller familiegrave. I alt skulle der være begravet omkring 200 mennesker her, i dag er gravene dog tomme.

Gravene ligger udenfor det daværende Barcinos bygrænse, da romersk lovgivning forbød begravelser inden for bygrænsen. Typisk – som her – blev gravene for både den jævne såvel som den rige romer placeret langs byens indfaldsveje. Pladsen blev renovereret igen i 2010, hvor man bl.a. etablerede et grønt område for at illustrere, hvordan gravpladsen og vejen måtte have set ud på romersk tid.

For et beskedent beløb er det muligt at komme ned og studere de forskellige grave på nært hold, ligesom der er et mindre museum tilknyttet, hvor fund fra udgravningerne vises. Du kan også bare nøjes med at nyde synet “oppefra”. For en romer-nørd som jeg virker den nedsunkne plads som en vindue ind til en svunden tid – et glimt tilbage til det romerske Barcino – midt inde i nutidens Barcelonas vrimmel. Fascinerede!

Mere information på MUHBAs – Museo de Historia de Barcelona – website.

UK

Near the Rambla, close to Plaza de Catalunya, a number of Roman tombs were discovered in the 1950s when renovating the Plaça de la Vila de Madrid. Subsequently, the discovered Roman necropolis were incorporated into the design of the square in the form of a sunken space that marks the northwest road out of Roman Barcelona, Barcino, with Roman graves on either side of the road and underneath the buildings on the square.

From the square, you can see a small part of the approximately 80 graves from the 1st, 2nd and 3rd centuries that was found during the renovation. These are graves of common Romans. The graves are quite plain, of different types and sizes, depending on whether they were single or family graves. In total, about 200 people were buried here, today the tombs are empty.

The tombs were located outside Barcino’s  city limits since Roman law forbade burials within the city limit. Typically – like here – the tombs of both common and wealthy Romans were located along roads in and out of the city. The square was renovated again in 2010, where a green area illustrating how the necropolis and road must have looked like in Roman times was established.

For a few euros, it is possible to get a closer look at the various graves, as well as checking out the smaller museum located at the site. However, you can just enjoy the view from “above”. For a Roman geek like me, the sunken space feels like a window to a bygone era – a glimpse back to Roman Barcino – in the midst of Barcelona’s hustle and bustle. It’s quite fascinating!

More information at MUHBAs – Museo de Historia de Barcelona – website.

Romantombs barrigotic Barcelona ayearinbarcelona

0 comments on “Barri Gótico – sight: Via Sepulcral Romana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: