BCN Barrios BCN Sights

Barri Gótico – sight: Temple Romá d’August

TempleRomàd'August Barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

I en snæver gade mellem Barcelonas katedral og Plaça de Sant Jaume ligger en lille romersk perle gemt væk inde i en bygning fra Middelalderen, nemlig resterne af det romerske tempel: Temple Romá d’August.

Templet fra det første århundrede stod på det romerske Barcelona, Barcinos, forum og var dedikeret til Kejser Augustus, som regnes for Barcelonas grundlægger. I dag kan du se et hjørne af templet med 4 søjler, som rejser sig 9 meter højt og flot inde i bygningen – i øvrigt i et flot samspil med bygningen, som stadigvæk er i brug.

Dét hjørne, du ser, er sammensat af flere rester af templet, et arbejde som bl.a. Josep Puig i Cadafalch, en af modernismens store arkitekter, i det 20 århundrede medvirkede til. Selvom der kun er et hjørne tilbage, kan du alligevel tydeligt se det imponerende tempel for dig – selve templet menes at have været 37 meter langt og 17 meter bredt.

Sommetider er det forholdsvis lille rum med templet fyldt op med en gruppe turister, men sommetider kan du være heldig, at du er den eneste besøgende. Brug da lidt tid på lige at sætte dig ned og bare betragte templet i sammenspil med resten af bygningen. Pludselig bliver Barcelonas puls langt væk… Og når du bevæger du uden for igen, så find da lige skiltet, der markerer det højeste punkt i den daværende romerske by – Mont Tàber på 16m.

Du finder resterne af templet her: Carrer de Paradis 10. Entréen er gratis. Mere information på MUHBAs – Museo de Historia de Barcelona – website.

This slideshow requires JavaScript.

UK

In a narrow street between Barcelona’s cathedral and Plaça de Sant Jaume is a small roman gem hidden away inside a medieval building, that is the remains of the Roman Temple: Temple Romá d’August.

The first century temple was located in the forum of Roman Barcelona or ​​Barcino and was dedicated to Emperor Augustus, which is considered to be the founder of Barcelona. Today, you can see a corner of the temple with 4 beautiful columns rising 9 meters high inside the building – and the interaction between the temple and building still in use works very well.

The corner you see is composed of several remains of the temple, a work which Josep Puig in Cadafalch, one of modernism’s great architects in the 20th century, contributed to. Although there is only one corner left, you clearly get the picture of an impressive temple – the temple itself is believed to have been 37 meters long and 17 meters wide.

Sometimes the relatively small room with the temple is filled up with groups of tourists, but sometimes you may be lucky to be the only visitor. Then you can spend some time just sitting down and glance at the temple in conjunction with the rest of the building. Suddenly, the pulse of Barcelona is far away … And when you go outside again, try to find the sign that marks the highest point in the then Roman city – Mont Tàber at 16m.

You will find the remains of the temple here: Carrer de Paradis 10. The entrance is free. More information at MUHBAs – Museo de Historia de Barcelona – website.

TempleRomàd'August Barcelona ayearinbarcelona

0 comments on “Barri Gótico – sight: Temple Romá d’August

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: