Catalonia

Girona

Girona Catalonien Barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

Ca. 100 km. nordøst for Barcelona, finder du én af Cataloniens største byer og en sand perle: Girona. Et rigtigt godt bud på en dagsudflugt, hvis du gerne vil lidt ud af Barcelona – og du kommer nemt hertil med bus, bil eller tog.

Girona er en gammel by med rødder helt tilbage til romerne, som er beliggende ved floden: Riu Onyar. Du kan finde spor fra romerne, men også mauerne som var på kort visit. Det er dog den middelalderlige del, herunder den jødiske del, som er mest fremtrædende i byens gamle, historiske centrum på den ene side af floden.

Og her kan du virkelig fortabe dig, bare slendre rundt på brostenene i den gamle bydel, op og ned i det lettere kuperede centrum. Kigge ind i de små lækre butikker, sætte dig ned og nyde et glas vin eller en kaffe langs “Rambla Libertat” og tage en afstikker i én af de smalle gader. Du ved aldrig, hvad du finder. Her er smukt og med blomster overalt.

Skal jeg fremhæve et par must-see, ja så bør du bruge lidt tid på:

  • Katedralen: Catedral de Girona, som ligger på det gamle romerske forum. Der har været kirke her så langt tilbage som til det 5. århundrede. I dag er den en blanding af forskellige stilarter, men hvad der står frem er den fantastisk trappe med 86 sejle trin op (eller ned) til den barokke facade. I forlængelse af kirken er der ligeledes en flot klostergård
  • At gå en tur langs Passeig Arqueológic, som er de middelalderlige bymure. Du kan komme op på muren ad forskellige indgange, nemmest den ved siden af katedralen. Her finder du små parker og grønne oaser, og fra muren har du mulighed for at nyde smukke udsigter over byen, katedralen og bjergene omkring byen
  • At krydse en eller flere af de forskellige broer over Riu Onyar og betragte de smukke og for Girona karakteristiske husfacader i gule, røde og beige farver. Især den røde bro: Pont de les Peixeteries Velles er berømt

Du kan også tjekke det jødiske museum: Museu d´Historia dels Jueus de Girona, kirken: Basilica de Sant Feliu og de arabiske bade: Banys Árabs.

Når du er blevet sulten og måske lidt træt, så find et spisested, f.eks. på Plaça Independència på den anden side af floden. Man spiser rigtig godt i Girona!

Inden du tager hjem igen, skal du lige ned omkring pladsen foran Basilica de Sant Feliu og finde en løvinde af sten på piedestal. En legende fra middelalderen siger, at du skal kysse løvindens bagende, hvis du gerne vil tilbage til Girona. Og jeg vil vædde på, at du efter dit besøg i hvert fald overvejer at kysse den, for du vil helt sikkert tilbage til Girona! Så kom nu bare, kiss that ass!

Girona Barcelona Catalonien ayearinbarcelonaUK

Approx. 100 km northeast of Barcelona, you will find one of Catalonia’s largest cities and a true gem: Girona. A really good idea for a day trip if you want to go outside Barcelona – and you can easily reach the city by bus, car or train.

Girona is an ancient city with roots dating back to the Romans, located by the river: Riu Onyar. You can find traces from the Romans, but also the Moors that visited the city for a short while. However, it is the medieval part, including the Jewish part, which is most prominent in the city’s old, historic center on the one side of the river.

And here you can really get lost, just stroll around the cobblestones in the old town, up and down, it can be a little hilly art times. Take a look into the smaller shops, sit down and enjoy a glass of wine or a coffee along the “Rambla Libertat” and take a detour in one of the narrow streets. You never know what you find. It is beautiful here and with flowers everywhere.

Should I highlight a few must-see, you should spend some time:

  • The cathedral: Catedral de Girona, located on top of the ancient Roman forum. There has been church here as far back as the 5th century. Today, it is a blend of different styles, but what is most prominent is the stunning staircase with 86 steps up (or down) to the baroque facade. In addition to the church, there is also a beautiful monastery yard
  • To go for a walk along the Passeig Arqueológic, which are the medieval city walls. You can reach the wall through different entrances, but it is easiest next to the cathedral. Here you will find small parks and green oases, and from the wall you have the opportunity to enjoy beautiful views of the city, the cathedral and the mountains around the city
  • To cross one or more of the different bridges over Riu Onyar and gaze on the beautiful – and for Girona very characteristic – house façades in yellow, red and beige colors. Especially the red bridge: Pont de les Peixeteries Velles is famous

You can also check out the Jewish Museum: Museu d’Historia dels Jueus de Girona, the Church: Basilica de Sant Feliu and the Arab Baths: Banys Árabs.

When you get hungry and maybe a bit tired, find a restaurant for example on Plaça Independencia on the other side of the river. In genereal, you eat really well in Girona!

Before returning home, do go to the square in front of the Basilica de Sant Feliu and find a lion of stone on a pedestal. A legend from the Middle Ages says that you have to kiss the lion’s backside if you want to return to Girona. And after your visit, I bet that you are considering kissing it, because you definitely want to return to Girona! So come on, kiss that ass!

You will find more information about Girona on the tourist office’s website.

P.S: Consider come to Girona in May, where the city helds a flower festival and competition: “Temps de Flor”. The city will then be decorated with flowers.

Girona Barcelona Catalonien ayearinbarcelona

0 comments on “Girona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: