BCN Barrios BCN Tips

Barri Gótic – tip: 4 Cats – Els Quatre Gats

4Cats Barcelona BarriGótico tip barrio barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

Hvorfor det har taget mig så lang tid at stikke snuden forbi 4 Cats, kan jeg ikke begribe, for det er helt klart en fejl! Måske er det fordi den ikoniske café ligger i en del af Barri Gótic, hvor jeg sjældent kommer. Men den fejl har jeg tænkt mig at råde bod på fremover, for 4 Cats er helt klart besøget værd!

Caféen – som før var kendt som “Els Quatre Cats” – har en særstatus i Barcelonas historie som et samlingssted sidst i det 19-århundrede for Barcelonas kulturelle avantgarde. Forfattere, digter og malerne har her drukket, spist, røget og ordnet verdenssituationen. Picasso var som teenager og ung mand bl.a. stamgæst her, mens han studerede i byen. Faktisk afholdte han sin første individuelle udstilling her.

Og stemningen hænger ved, ikke mindst i de tegninger og malerier fra datiden, der hænger i caféen. Det emner af kreativitet, skønhed og nydelse. Selve caféen er fra 1897 og ligger i bygningen: “Casa Martí” af en anden af den catalanske modernismes store arkitekter: Josep Puig i Cadafalch.  Barcelona var da midt i et økonomisk, kulturelt og arkitektonisk boom af dimensioner, hvilket man tydeligt fornemmer i den smukke café. Læg mærke til de smukke vinduer, kaklerne og baren, det er smagfyld modernisme – snyd heller ikke dig selv for lige at gå på toilettet…

Betjeningen er klædt stilfuldt i hvidt, menuen er lækker og af god kvalitet – du får bl.a. en fin vermouth her. Turisterne er der naturligvis, men også de lokale. Det føles væk fra storbyens mylder og lidt som at være i en anden tid. Tag hurtigt dine billeder og læg så ellers mobilen væk, nyd detaljerne og din drink/bid og drøm dig tilbage til en forsvunden tid!

Du finder 4 Gats her: C/Montsió 3. Du kan også lige tjekke cafeen på deres website.

UK

Why did it take me so long time to pass by 4 Cats? I do not know, it’s definitely a mistake! Perhaps it’s because the iconic cafe is located in a part of Barri Gótico, I rarely go to. But I’m going to remedy the mistake in the future, because is worth the visit!

The café, formely known as Els Quatre Cats, has a special status in Barcelona’s history as a gathering place in the late 19th century for Barcelona’s cultural avant-garde. Authors, poets and painters have been drinking, eating, smoking and discussing life here. Picasso, when he studied here as a teenager and a young man, used to be a regular and held here his first individual exhibition.

And the atmosphere is still there, and not only in the drawings and paintings from back then that still hangs on the café walls. You can feel the creativity, beauty and enjoyment here. The café itself dates from 1897 and is located in the building: “Casa Martí” by another of the great architects of Catalan modernism: Josep Puig in Cadafalch. Barcelona was then in the midst of an economic, cultural and architectural boom, which one clearly recognizes in the beautiful café. Notice the beautiful windows, the tiles and the bar, it is tasteful modernism – and do not cheat yourself to go to the bathroom …

The service is dressed stylishly in white, the menu is delicious and of good quality – you get a nice vermouth here. Of course, the tourists are here but also the locals. It feels like being away from hustle and bustle of the city and at the same time like being back in time. Do take your photos quickly and then put your mobile away, and just enjoy the details and your drink / bite – and maybe dream a little about the good old times!

You will find 4 Gats here: C / Montsió 3. You can also check the cafe on their website.

4Cats Barcelona BarriGótico tip barrio barcelona ayearinbarcelona

0 comments on “Barri Gótic – tip: 4 Cats – Els Quatre Gats

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: