BCN Life

Life as a writer

Writerslife ayearinbarcelona

(EN below)

Hvad laver jeg egentlig hernede? Ja, det har jeg vist ikke fået fortalt om, altså ud over at jeg tog et semester på universitetet, har rejst lidt rundt og skrevet lidt på den her blog. Faktisk har denne blog – til min store fortrydelse – lagt lidt stille de sidste par måneder, fordi jeg har gang i et projekt, som har taget al min tid: jeg skriver nemlig på en bog, hvis manuskript snart skal afleveres til forlaget.

Man siger, at ønsker kan gå i opfyldelse, hvis man tror nok på dem, og jeg har sjovt nok altid drømt at være forfatter i Barceloneta. Så det ønske er gået i opfyldelse, i hvert fald for det her år. Jeg skriver godt nok ikke kriminalromaner, som jeg oprindeligt drømte om, men derimod lære- og fagbøger. Så jeg har måske nok orlov fra mit arbejde som underviser, men jeg arbejder stadigvæk med mine bogprojekter: den nye bog, og bagefter skal jeg i gang med revisionen af en lærebog, som jeg også er forfatter på.

Jeg har tidligere læst forfattere udtale, at det kræver struktur og disciplin i hverdagen at skrive, og det kan jeg skrive under på. Det har taget lidt tid at finde en rytme i hverdagen, hvor der både er tid til at skrive og nyde byen. Mine timer i spansk i efteråret lå ikke optimalt, så det er først her efter jul, at jeg har fundet en god struktur på hverdagen, der passer mig.

Jeg står forholdsvis tidligt op, får lidt morgenmad. mens jeg danner mig et overblik over, hvad jeg gerne skal nå i løbet af dagen. Herefter skriver jeg løs, indtil jeg holder en pause for at dyrke lidt motion: en time i fitnesscentreret eller en løbetur, hvorefter jeg skriver lidt mere inden frokost (som jo er senere hernede). Efter frokost ville jeg egentlig gerne holde fri til at nyde byen eller skrive på bloggen, men da deadline nærmer sig, ja så skriver jeg videre. Weekenden er dog fri, jeg skal jo også nyde, at jeg er på orlov i denne smukke by!

De fleste dage sidder jeg på min pind hjemme med udsigt ud over Middelhavet, men det hænder, at jeg sidder på en café og skriver for luftforandringens skyld, bare der er wifi. Begge mine bøger er skrevet i samarbejde med en anden forfatter, så det bliver skrevet over distancen, men det er heldigvis ikke noget problem med Google Docs, Messenger og Skype. Det fungerer upåklageligt.

Indrømmet: jeg nyder mit forfatterliv i stor stil! Det passer mig godt, jeg kan sagtens arbejde disciplineret hjemmefra – så længe jeg også sørger for at komme ud for at være sammen med andre og for at få nyt indput. Det er der heldigvis rig mulighed for i Barcelona. Bare ærgerligt, at der ikke er samme økonomi i lærebøger som i kriminalromaner, for jeg kunne godt vænne mig til at være forfatter i Barceloneta…

P.S: Jeg skal nok give bloggen her en skalle, når manuskriptet er afleveret….

Writerslife cafe ayearinbarcelona

UK

What am I really doing here? Well, I haven’t written much about it, but in addition to taking lessons at the university, travelling a bit and writing this blog, I’m also writting a new book. That’s actually why this blog has been a little silent the last couple of months. Writing a new book has taken all of my time as the deadline approaches for handing in the manuscript to the publisher.

Some say that wishes can come true if you believe in them and I have always dreamed about being a writer in Barceloneta. So that wish has come true, at least for this year. I do not write crime novels, which I initially dreamed about, but textbooks. So I may be on leave from my job as a teacher, but I still working with my books: the new book, and afterwards I am going to revise a textbook that I wrote a couple of years ago.

I have previously read authors saying that it requires structure and discipline to live as a writer, and I agree. It has taken some time  for me to find a structure or rhythm, that allows both time for writing and for enjoying the city. My Spanish lessons in the fall were not optimal, so I didn’t find a good structure for daily life that suited me before after Christmas.

I get up early, have some breakfast while I try to get an overview of what I would like to achieve during the day. Then I write until I take a break to do some exercise: one hour in the gym or I go for a run. Then I continue writing some more before lunch (which is later here in Spain, around 2 p.m). After lunch, I like to enjoy the city or write this blog, but as the deadline approaches, well I continue writing the book.  The weekend is stille free though, I have also to enjoy living in this beautiful city!

Most days I sit at my desk at home overlooking the Mediterranean, but it happens that I go to a cafe to write, just for a change for scenery – as long as there is wifi. Both of my books are written in collaboration with another authors, but writing at a distance is not a problem in these modern days with Google Docs, Messenger and Skype. It works impeccably.

Granted: I enjoy my life as a writer! It suits me well, I have the discipline to work from home – as long as I also make sure to connect with other people and get outside once in a while for new input. Fortunately, there is plenty of opportunity for that in Barcelona. How I wish that there were the same kind of money in writing textbooks as in crime novels, because I could really get used to being an author in Barceloneta …

P.S: I’ll give the blog a serious effort as soon as the script has been handed in ….

0 comments on “Life as a writer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: