BCN Barrios BCN Sights

Montjuïc – sight: Cementiri de Montjuïc

Cementiri de Montjüic barrio Montjüic ayearinbarcelona

(EN below)

Kan man tage på sightseeing på en kirkegård? Ja, det mener jeg bestemt, at man kan. Hver kultur har jo sin måde at forholde sig til døden på, og det kan en kirkegård sige noget om. Kirkegården fortæller således noget menneskets forhold til de store eksistentielle spørgsmål som døden og livet, men også noget om tidernes gang i et historisk perspektiv, og noget om menneskers forhold til hinanden.

Dette gælder ikke mindst om Barcelonas kendeste og mest historiske kirkegård: Cementiri de Montjüic, som ligger placeret op ad Montjüics bjergside ud mod smukke, blå Middelhav. Kirkegården blev indviet i 1883 og her ligger mange catalanske kultur- og erhverspersonligheder, som f.eks. den verdensberømte maler Miró, F.C Barcelonas grundlægger: Joan Camper og mange berømte catalanske politikere begravet sammen med ganske almindelige catalanske familier.

Kirkegården er enorm, den dækker ca. 56 hektar og rummer over 150.000 grave, så forvent ikke at se det hele på én gang, men det er ok. Den tåler bestemt et genbesøg! Tag en gåtur blandt de store historiske mausoleer med kunstfærdig udsmykning og eget alter til de mere beskedne grave. Her er blomster, engle og kors overalt, stemningen er både højtideligt og – synes jeg – fyldt med ømhed og kærlighed. Kirkegården er stadigvæk i brug, og det ses, overalt er der blomster og små genstande til minde om de døde. Og alt sammen med udsigt til det smukke hav, hvem ville ikke ønske at finde sit sidste hvilested her?

I udkanten af kirkegården ligger: “Fossar de la Pedrera”. Her har der været en massegrav med ca. 400 ofre for Franco-regimet, i dag er det smukt mindested. Du finder bl.a. søjler med navnene på disse ofre, afdelinger med grave for samme og  et mausoleum for den 123. catalanske præsident: Lluís Companys, som spillede en vigtig rolle i den spanske republik under borgerkrigen, og som blev henrettet senere af Franco-regimet. Companys er stadigvæk et vigtigt icon for den catalanske identitet.

Har du ikke et køretøj, kan det være lidt besværligt at komme til kirkegården, men den besværlige vej er det værd. På en solskinsdag er det lidt af et magisk sted, jeg vender i hvert fald tilbage – måske for at tage en af de guidede rundture, som arrangeres et par søndage om måneden, desværre kun på catalansk og spansk. Du finder mere information, også om hvordan du kommer til kirkegården her på: website – Cementiri de Montjüic.

Cementiri de Montjüic barrio Montjüic ayearinbarcelona

UK

Can you go sightseeing to a cemetery? I definitely think that you can. Each culture has its way of dealing with death, and a cemetery say something about that. The cemetery tells us someting about human relationships as well as existential questions about death and life, but also something about the passage of time in a historical perspective.

This is not least true for Barcelona’s most famous and historic cemetery: Cementiri de Montjüic, located on the mountain of Montjüic, facing the beautiful blue Mediterranean Sea. The cemetery was initiated in 1883 and many Catalan cultural personalities such as the world-famous painter Miró, the founder of F.C Barcelona: Joan Camper and many famous Catalan politicians are buried here together with common Catalan families.

Cementiri de Montjüic barrio Montjüic ayearinbarcelona

The cemetery is huge, it covers approx. 56 hectares and holds over 150,000 graves, so do not expect to see it all at once. But that is ok, it is certainly worth a second visit! Take a walk among the great historical mausoleas with artful decor and own altar and the more modest graves. Here are flowers, angels and crosses everywhere, the atmosphere is both solemn and, I think, filled with tenderness and love. The cemetery is still in use, which can be seen in the many flowers and little objects placed in memory of the dead. And all overlooking the beautiful sea, who wouldn’t like this to be their final resting place?

On the outskirts of the cemetery, you will find: “Fossar de la Pedrera”. It was former a mass grave of approx. 400 victims of the Franco regime, but today it’s a beautiful memory site. You will find columns with the names of the victims, areas with graves for the same and a mausoleum for the 123th Catalan president: Lluís Companys, who played an important role in the Spanish Republic during the civil war, and therefore executed later by the Franco regime. Companys is still an important icon in connection with Catalan identity.

If you don’t have a vehicle, it may be difficult to get to the cemetery, but it’s worth it. On a sunny day, it’s a quite a magical place, I’ll be back – maybe to join one of the guided tours that are held a couple of Sundays a month, unfortunately only in Catalan and Spanish. You will find more information, also on how to get to the cemetery here: website – Cementiri de Montjüic.

Cementiri de Montjüic barrio Montjüic ayearinbarcelona

0 comments on “Montjuïc – sight: Cementiri de Montjuïc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: