BCN Barrios BCN Sights

La Zona Alta – sight: Torre de Collserola

(EN below)

Du har måske lagt mærke til det, telefontårnet: Torre de Collserola, da du kom med flyet til Barcelonas Lufthavn, El Prat, eller når du fra Barcelonas gader har “kigget opad” mod Collserola, den lave bjergkæde bag Barcelona. Det ses nemlig tydeligt oppe på bjergryggen.

Det er lidt besværligt at komme derop, så det er ikke overrendt af turister. Børn vil elske det, hvorimod det kan være lidt af en udfordring, hvis du lider meget af højdeskræk. Til gengæld får du én af de flotteste udsigter – 360 grader – ud over hele Barcelona, Middelhavet samt forstæderne langs kysten og bagved.

Hvis du altså tør! For turen op til tårnets 10. etage, som er det officielle udsigtspunkt eller mirador, foregår i en glaselevator, der sidder uden på tårnet. Du skal 135 meter op, men det tager heldigvis kun et par minutter, så er du på udsigtsetagen, der i alt er 560 meter over havoverfladen. Her kan du se hele Barcelona og i klar vejr siges det, at du kan se hele 70 km. væk. Det er både imponerede og smukt – når du altså lige har vænnet dig til, at dele af etagens gulv er lavet af glas…. Men forsøg at sluge skrækken og tag turen rundt!

Tårnet blev bygget mellem 1990-1992 i forbindelse med de olympiske lege. Det huser størstedelen af Barcelonas telekommunilation, og fungerer således også i dag som telefontårn.

Du kommer nemmest op til tårnet i bil, motorcykel eller ved at tage bussen T2 nede fra Plaza de Cataluña. Før du tager turen, så tjek lige åbningstiderne på tårnets hjemmeside (link til slut) og ring evt. lige for at forhøre dig, tårnet lukker nemlig sommetider af sikkerhedsgrunde pga. vindforhold.

orredeCollserola Barcelona lazonealta ayearinbarcelona

UK

You may have noticed it, the telephone tower: Torre de Collserola, when you arrived by plane to Barcelona Airport, El Prat, or when walking the streets of Barcelona and looking up towards Collserola, the low mountain range behind Barcelona. It is clearly visible there on top of the mountain.

It’s a bit difficult to get up there so it’s not overrun by tourists. Children will love it, while it may be a bit of a challenge if you are afraid of hights. On the other hand, you will experience one of the most beautiful views – 360 degrees – of Barcelona, the Mediterranean as well as the suburbs along the coast and beyond.

That is, if you dare! For the trip up to the 10th floor of the tower, which is the official viewpoint or mirador, takes place in a glass elevator outside the tower. You are going 135 meters up, but luckily it only takes a couple of minutes, and you will be on the 10th floor 560 meters above sea level.  From here you can see all of Barcelona and in clear weather it is said that you can see 70km. away. It will take your breath away and not only because part of the floor is made of glass …. Swallow your fear and enjoy the view!

The tower was built between 1990-1992 in connection with the Olympic Games. It handles most of Barcelona’s telecommunications, and is functioning telephone tower.

The easiest way to get there is by car or motorcycle or by taking the T2 bus from Plaza de Cataluña. But before you go, check out the opening hours on the towers website (link below) or call to inquire, sometimes the tower is closed for safety reasons due to wind conditions.

Mere/more information: Torre de Collserola website

orredeCollserola Barcelona lazonealta ayearinbarcelona

0 comments on “La Zona Alta – sight: Torre de Collserola

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: