Catalonia

Up in the mountains

Matagalls Catalonia Mountains Trekking Ayearinbarcelona

(EN below)

Med fare for at lyde som en halvgammel kone, så elsker jeg at vandre! Bare at gå, det ene ben foran det andet. Efter et stykke tid kommer magien… Skuldrene kommer ned på sin plads, ryggen bliver lidt rankere, og vejtrækningen dybere og roligere. Den ene ben foran det andet gør bare, at kroppen falder til ro, og groudingen kommer. Man kommer helt ned i kroppen, tankemyldret enten stopper eller bliver fokuseret. Idéerne og løsningerne kommer ubesværet, mens man er i nuet, i naturen, med sig selv. Glæden begynder at boble frem, overskuddet ligeså, man er bare dér, hvor man er, i nuet, og alt er ok.

Der er som om at dét at være i naturen, mens man bare lader kroppen arbejde stille og roligt, gør, at man kommer i en nærmest meditativ tilstand. Man er bare i nuet med naturen omkring sig og fokuseret på det, man er i gang med.  Alt bliver sat i perspektiv, og efter en lang og/eller hård vandretur er man både glad og dejligt træt i kroppen.

Desværre har jeg kun været én gang i støvlerne, siden jeg kom til Barcelona. En kort, men stejl og stenet tur op til Matagalls, den højeste top på 1.697 meter i Montseny-bjergkæden beliggende i nærheden af byen Vic, nord for Barcelona.  Solen skinnede, køerne var på græs, og udsigten var storslået, som det kan ses i videoen. Og nede igen var der også tid til en kold fadøl og en hyggesnak.

Nu er sneen faldet mange steder i bjergene, men den overlader roligt jeg til andre. Støvlerne bliver pakket væk for en stund, indtil foråret begynder at titte frem igen. Til den tid vil jeg satse stærkt på at få støvlerne snørret lidt flere gange, komme op i bjergenes dybe stille ro og ellers bare nyde Cataloniens mange vandremuligheder. Hm, skal det være Pyrenæerne, de udslugte vulkanlandskaber ved Garrotxa eller måske ved Ebro-flodens delta næste gang?

UK

Perhaps I sound like an old lady, but I just love to go hiking. There is something about just walking, one leg in front of the other. Because after a while, the magic begins. Your shoulders fall into their right place, your head gets a little higher and your breathing gets deeper and calmer. Just one leg in front of the other and your body calms down and gets grounded. All your thoughts disappair or you get completely focused. Ideas and solutions come effortlessly while  you´re there, in the present, in nature, just with yourself. Joy and energy begin to bubble inside. You’re just where you are, right now and everything is ok.

It’s like being in nature and just quietly letting your body do the work, gets you into some sort of meditative state. You are just in that moment, in nature and focusing on the road ahead and what you are doing. Everything is put in perspective, and after a long and/or hard hike you feel both happy and tired in a very nice way.

Unfortunately, I’ve only been in my hiking boots once since I arrived in Barcelona. A short but steep and rocky hike to Matagalls, the highest peak of 1,697 meters in the Montseny mountains located near the city of Vic, north of Barcelona. The sun was shining, the cows were out grassing, and the view was magnificent as seen in the video above. And down again, there was also time for a cold draft beer and a chat.

Now the snow has fallen many places in the mountains, so I leave them for others to enjoy. The boots are packed away until the spring. By that time, I will certainly get my boots on and come up to the mountains and just enjoy the many hiking opportunities there is in Catalonia. I wonder…. should it be the Pyrenees, the extinct volcanic landscape at Garrotxa or perhaps the delta of the Ebro River next time?

Matagalls Catalonia Mountains Trekking Ayearinbarcelona

0 comments on “Up in the mountains

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: