Spain

Madrid – Parque del Retiro

ParquedelRetiro Madrid ayearinbarcelona

(EN below)

Ok, jeg lovede her at komme ind på nogle af Madrids “usual suspects”, så jeg må hellere opfylde, hvad jeg lover. Man er måske ikke “rigtig” blogger, når man anbefaler et turistspot frem for et lille trendy sted, men skidt. Turistspottene er jo ofte overbefolket med turister af den grund, at det er se-værdigt. Desuden er de 3 steder, som jeg anbefaler her og i de efterfølgende post som Madrid, steder jeg elskede at komme, da jeg i sin tid selv boede i Madrid. Så jeg tænker, at jeg har en gyldig grund til at gå mainstream…

Og jeg starter med en klar anbefaling til at gå en tur i Parque del Retiro og nyde parken og menneskelivet. Her i, hvad der kaldes Madrids grønne lunger, kan du få en pause fra storbyens pulserende liv, og nyde den smukke park enten i selskab med masser af madrileños eller (næsten) hele alene. Det er nemlig muligt at finde steder i den store park, hvor du kan være rimelig alene, især hvis du kommer på en hverdag. Kommer du en søndag er der langt mere gang i parken med dates, cyklister, familier på gåtur, picnics, musikanter m.m.

Retiro-parken er en tidligere kongelig park og dækker over 125 hektarer. Centrum for parken er en kunstig sø – Estanque del Buen Retiro, hvor det er muligt at ro i både, og hvor meget af parkens leben sker, ikke mindst på siden med monumentet for Alfonso VII (se videoer).

Andet fixpunkt er Palacio de Cristal, som tidligere var et stort drivhus for eksotiske planter, men nu indeholder forskellige udstillinger. Ellers er det bare med at gå rundt i parken og nyde de forskellige skulpturer, parkanlæg i forskellige stile, fontæner m.m. Og ja, så betragte alle de forskellige mennesker, som også er i parken den dag.

Parken var ét af mine absolut yndlingssteder, da jeg boede i Madrid i 90´erne. Her har jeg utallige gange hvilet ud efter det natteliv, som Madrid også er berømt for, sammen med mine veninder. Parken er storbyens åndehul, en pauseknap, og bestemt et kærligt gensyn og et besøg værd!

UK

Well, I promised here to come up with some of Madrid’s “usual suspects”, so I´ve better make my promise. I might not be a “real” blogger recommending you a tourist spot rather than a small trendy place. But does it matter? The turist spots are often growed for a reason. Anyway, the 3 places in Madrid that I´m recommending here and in the following posts, are places that I loved to visit when I was living in Madrid back in time. So I think I have a valid reason to go a little mainstream …

And I start with a recommendation to go for a walk in the Parque del Retiro, just to enjoy the park and the life there. Here in, what is called the green lungs of Madrid, you can take a break from the vibrant life of the big city and enjoy the beautiful park either in the company of the many Madrileños there or (almost) by yourself. It is possible to find places in the park where you can be reasonably alone, especially if you go there in a regular day. If you come on Sundays, the park will be filled with dates, cyclists, families taking a walk, picnics, musicians, etc.

The Retiro Park is a former royal park and covers over 125 hectares of land. The center is an artificial lake – Estanque del Buen Retiro, where it is possible to row and where much of park life is taking place on the two sides, especially on the side with the Alfonso VII monument (see the above videos). Another fix point is the Palacio de Cristal, formerly a large greenhouse for exotic plants, that now houses various exhibitions.

Otherwise, just walk around the park and enjoy the various sculptures, different styled gardens, fountains, etc., besides all the people who happens to be in the park that day.

The park was one of my absolute favorite places when I lived in Madrid in the 90’s. I have spent countless hours resting here after the nightlife that Madrid is so famous for, along with my girlfriends. The park is the city’s breathing space, a pause button, and definitely worth both a revisit and a visit!

ParquedelRetiro Madrid ayearinbarcelona

0 comments on “Madrid – Parque del Retiro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: