BCN Life

Back in school

Universidaddebarcelona spanish español ayearinbarcelona

(EN below)

Så sidder man pludselig der, på skolebænken. Rollerne er byttet om, jeg er gået fra at være underviseren til at være den studerende. Nu er det pludselig mig, der ingenting ved, som skal lære, lytte, studere, lave lektier osv. Tænker, det sikkert er meget sundt at prøve…

Jeg har jo meldt mig til et undervisningsforløb i spansk for udlændinge på Universidad de Barcelona. Det er med indledende test for at niveauinddele, 2 timers undervisning hver dag mandag til torsdag og eksamen til slut med karakter og det hele. Så en onsdag sidder jeg og udfylder en skriftlig test efter et sindrigt system, hvor felter skal farves med blyant alt efter svar, og hvor det gælder at komme så langt, som man nu kan. Der er stigende sværhedsgrad, så når man går i stå, skal man stoppe. Jeg laver det hele så godt, som jeg nu kan.

Bagefter er der en mundtlig afprøvning, så består af en kort snak med en underviser, som så giver en foreløbig niveauinddeling, der endelig fastsættes, når resultaterne af den skriftlige prøve forelægger. Efter en times ventetid bliver det endelig min tur, og den mundtlige prøve går overraskende godt – den dag, flyder mit spanske, så underviseren giver mig et højt niveau. Jeg prøver at protestere lidt, det er lige lidt for højt, synes jeg. Nu må vi jo se, hvad den skriftlige test siger, og ja så vil jeg jo arbejde mere, siger underviseren siger med et glimt i øjet. Jo tak….

Det endelig resultat med holdinddeling, lokaler og skema bliver offentliggjort fredag kl. 18, så her møder vi alle ind og venter. Venter. Og venter lidt mere…. Klokken når at passere 19.30 før sedlerne på gammeldags vis bliver opslået på tavlen. Og der kan jeg se, at min skriftlige prøve også må have gået ok, for ja jeg er på det høje niveau – superior, som underviseren satte mig på indledningsvis.

Og ja, her sidder jeg så, på skolebænken, lettere forvirret og frustreret over den spanske grammatik. Den falder mig ikke helt nemt, dels fordi den har ændret sig, siden jeg lærte den for 20-25 år siden, og dels fordi jeg i det hele taget ikke har arbejdet med grammatik, ej heller den danske, i rigtig lang tid. Og så hader jeg altså grammatik!

Men det går fremad, og jeg kan ikke lade være med at være lidt stolt af, at jeg trods alt har formået at holde et vis niveau, og at jeg har et godt udgangspunkt for at gøre det endnu bedre. Jeg kommer til at knokle, som den underviser sagde, men ok jeg skal nok komme til at “hablar español” sådan rigtigt og flydende igen.

Universidaddebarcelona spanish español ayearinbarcelona

EN

There I am, back in school again. But this time, the roles have changed, I have gone from being the teacher to being the student. Suddenly, it’s me who knows less about the subject, have to do homework, have to listen and studying. It’s probably very good learning for at teacher …

I have signed up for Spanish classes at the University of Barcelona. There is an initial graduation test, 2 hours of teaching every day from Monday to Thursday and a final exam. So on a Wednesday, I’m find myself filling out a written test form by coloring the field with the supposed correct answers. There is an increasing difficulty, so when you get stuck, you have to stop. I’m able to do all of the questions, hopefully some of them are correct.

Afterwards, there is an oral test, consisting of a brief talk with a teacher, who then assign you a level. The final level will be a combination of the written and oral test. After an hour of waiting, it’s finally my turn and it goes surprisingly well. The day, my Spanish is quite fluent so the teacher assigns me to a high level. I try to protest, I find the level a little to high, but as the teacher says, we will also have to see the results of the written test, and besides – it will make me work harder…. Thanks!

The final result with levels, schedule etc. will be published Friday at 18 p.m., so there we all are, waiting. And waiting. And waiting …. The clock passes 19.30 p.m. before the information is posted on an old fashioned blackboard. And there I can see that my written test must have gone quite well also, because I remain at the high level – superior that the teacher gave me initially.

So I´m back in school, confused and frustrated by the Spanish grammar. It´s not easy for me, partly because it has changed since I first learned it 20-25 years ago, and partly because I have not worked with grammar, even Danish grammar, for a very long time. Besides I really do hate grammar!

But I´m progressing, and I also feel a little proud that after all, I have managed to keep a certain level. I have a very good starting point to make it even better. I’m going to work as the teacher said, but it´s ok.  Soon I’ll be able to “hablar español” almost correctly and fluent again.

0 comments on “Back in school

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: