BCN Barrios

The barrios of Barcelona

barcelona map barrios districts ayearinbarcelona

(EN below)

At få et overblik over de forskellige kvarterer – barrios – i Barcelona er faktisk ikke helt nemt. Én ting er, hvordan Barcelona er opdelt i kvarterer rent administrativt fra officielt hold, en anden er den daglige tale/brug af henvisningerne til de forskellige kvarterer. I praksis bliver de ofte blandet sammen. Når man f.eks. taler med én, der siger, at han bor i “L’Eixample”, ja så kan det faktisk være 3 eller 4 forskellige steder, med mindre han specificerer det præcist.

Barcelonas opdeling i distrikter og barrios er naturligvis en afspejling af byens historiske, kulturelle, sociale og administrative udvikling gennem tiderne. Nogle af kvartererne, som f.eks. Barceloneta, er et resultat af byplanlægning, andre er vokset frem fra oldtiden som Barri Gótic, mens andre er tidligere landsbyer som f.eks. Sarriá, som er blevet opslugt af Barcelonas vækst igennem tiderne. Så alt efter, hvordan man lige vælger at skære kagen, altså hvor store stykker man laver, ja så får man altså forskellige distrikter og barrios. Der synes dog i praksis at være en vis konsensus i forhold til, hvilke barrios der findes i Barcelona, herunder hvilke der er “byen”, og hvilke der er forstæder.

I mine blogpost vil jeg komme ind på de mest interessante barrios – både generelt og med konkret tips til, hvad der er værd at lægge mærke til. Og dette vil jeg gøre med udgangspunkt i disse kort.

barcelona map barrios districts

EN

Getting an overview of the different neighborhoods or barrios of Barcelona is actually not that an easy task. One thing is how Barcelona from the administration is divided into neighborhoods, another are the references to the different neighborhoods in everyday speech. In practice, they are often mixed together. For example, when talking to someone who says he lives in “Eixample”, well it can actually be 3 different places unless he specifies it exactly.

Barcelona’s division into districts and barrios is naturally a reflection of the city’s historical, cultural, social and administrative development throughout time. Some of the neighborhoods, such as Barceloneta are a result of city planning, others have emerged from ancient times such as Barri Gótic, while others were villages like Sarriá, that has been absorbed by Barcelona’s growth. So depending on how you choose to cut the cake so to speak, you will get different districts and barrios. However, there seems to be some consensus to which are the barrios of Barcelona, ​​including which are part of the city itself and which are suburbs.

In my blog post I will provide information about the most interesting barrios – both in general terms and with specific tips to the barrio – and I will do that based on the above maps.

Kilde til ovenstående kort/Source of the maps:

 

0 comments on “The barrios of Barcelona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: