BCN Life

Despacito – the art of walking slowly

despacito theartofwalkingslowly ayearinbarcelona

(EN below)

Indrømmet! Jeg er ikke verdens mest tålmodige menneske. Og når jeg går, løber jeg næsten mere, nærmest lidt kampgangsagtigt, dog uden at se så latterligt ud. Hurtigt går det i hvert fald, og i lige linje fra A til B. Ikke noget med at stoppe op, eller tage det stille og roligt, nej den her kvinde har en mission! Og det er fremad, hurtigst muligt!

Men nu er denne kvinde gevaldigt udfordret. Ikke nok er Barcelona propfyldt med turister, der konstant blokerer den lige vej, stopper pludseligt op, vender om eller vælter ud af butikker. Nej, spanierne evner også den fine kunst af spadsere langsomt, nærmest mindfuldt. De spadserer simpelt hen stille og roligt, ingen travlhed her, vi skal nok nå det. Og går de flere sammen, ja så går de og hyggesnakker, stopper op, får ordnet verdenssituationen, og går så videre igen.

Jeg kan godt se pointen, jeg prøver i hvert fald. De er i nuet, nærværende og har ingen stress. Hvad skal jeg egentlig også nå? Men det frustrerer også utrolig meget, når man som jeg bare vil til min destination NU. Det kan umiddelbart virke ineffektivt på en nordisk sjæl, men egentlig er det vel bare et spørgsmål om proces contra resultat, om nuet fremfor fremtiden.

Så nu hvor jeg er landet i Barcelona, må jeg hellere til at tøjle min tålmodighed og lære kunsten at gå langsomt – despacito. Godt, at jeg har et år til at øve mig i!

Despacito the art of walking slowly

EN

I admite it! I’m not the world’s most patient person. And when I walk, I almost run, almost a little like race walking without looking so ridiculous – I hope. I walk rather quickly, and in a straight line from A to B. No stopping or taking it easy, this woman has a mission! And it’s forward as quickly as possible!

This woman is challenged now. Not only is Barcelona crowded with tourists who constantly are blocking the straight line, stopping suddenly, turning or walking slowly with their mobile phones. But also the Spaniards knows the art of walking slowly. They simply stroll quietly, no hurry, we’ll get there. And when they walk together, they walk slowly and chatter, for then to suddently stand still in the street discussing something and after a while continue their walking.

I can see a point or at least I’m trying. They are in the present and have no stress. Why am I really in a hurry? But it also frustrates me a lot when you just want to reach your destination NOW. It may immediately seem ineffective on a Nordic soul like me, but isn´t it just a matter of process contra results, about the present rather than the future?

So now that I’m living in Barcelona, ​​I’d rather have to control my impatience and learn the art of walking slowly – despacito. Thank Good that I have a year to practice!

0 comments on “Despacito – the art of walking slowly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: