Catalonia

Tarraco (DK)

tarragona romanempire tarraco MuseoNacionalArqueológicdeTarragona ayearinbarcelona

Jeg lovede at komme nærmere ind på de romerske ruiner i Tarragona her, så her kommer en lidt nærmere beskrivelse af, hvad du kan med fordel kan kigge nærmere på, hvis du – som jeg – er lidt vild med den slags. Men først lidt om det romerske Tarragona generelt.

Tarraco

Tarragona træder ind i verdenshistorien under navnet: “Tarraco”, da Rom og Karthago slås om herredømmet ved Middelhavet i den 2. puniske krig (den med Hannibal og elefanterne) i det andet århundrede før Kristus. Romerne har brug for et strategisk brohoved mellem Rom og krigsskuepladsen: det puniske Spanien og grundlægger derfor Tarraco. Byen ligger militært-strategisk perfekt ud til Middelhavet og ikke så langt fra Rom, og danner en perfekt indgangsvinkel til det daværende spanske vejnet.

Tarraco bliver den første romerske bosættelse på den iberiske halvø, og byen bevarede sin vigtighed igennem romernes 200 år lange erobring og kolonisering af halvøen samt i resten af det romerske riges levetid.

Fra militær til administrativ by

Med tiden vokser byen fra en militær bosættelse til en vigtig central by med kolonistatus – en juridisk byudnævnelse behæftet med specifikke privilegier som menes af være givet af Julius Cæsar for byens hjælp i borgerkrigen mod Pompejus under det latinske navn: “Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco”.

Senere bliver Tarraco gjort til provinshovedstad i den romerske provins: Tarraconensis/ Hispania Citerior – i den nordøstlige del af Spanien af kejser Augustus, som selv opholdte sig i byen i krigen mod nordspanske stammer.

Modellen på nedenstående foto viser, hvordan Tarraco tænkes at have set ud på sit højdepunkt omkring år 200.  Her var en stor del af dét, du i dag kan se ruinerne af, bygget – cirkusset, murene, amfiteatret m.m. Modellen viser Tarraco som en vigtig, administrativ bebyggelse i den romerske provins, og afslører en byplanlægning, der dannede model for provinshovedstæder i det romerske rige

tarragona romanempire tarraco MuseoNacionalArqueológicdeTarragona ayearinbarecelona

Efter romerrigets fald er de romerske bygninger blevet brugt som byggematerialer, hvorved en stor del af den gamle romerske beboelse enten indgår i de middelalderlige bygninger eller ligger gemt nedenunder den nuværende, moderne by. Du får dog stadigvæk en fin fornemmelse af det romerske Tarraco igennem bydesignet i den gamle bydel og igennem ruinerne, som der heldigvis stadigvæk er mange af – hvilket også er baggrunden bag, at Unesco deklarerede det historiske centrum fra Tarraco som “world heritage site” i 2000.

I det følgende vil komme ind på de seværdigheder, jeg mener, er de vigtigste:

  • Forsvarmurene/Las murallas
  • Amfiteatret/Amfiteatre Romá
  • Cirkusset/Torre del Pretori-Circ Romá
  • Forum/Fórum Romá
  • Museo Nacional Arqueológic de Tarragona

Men der er også mange andre romerske seværdigheder, skulle du have tid og mod på mere – se linkene nederst.

Forsvarmurene/Las murallas

Som ovenstående model viser, var Tarraco beskyttet af en omfattende forsvarsmur på ca. 3,5 km. Den ældste del af muren er fra byens grundlæggelse i 200-tallet før Kristus, og er – udover ét af de tidligste romerske bygningsværker i Spanien, også et fint eksempel på romersk militærkonstruktion. Forsvarsmuren blev naturligvis løbende modificeret i takt med behovene og er med tiden “smeltet sammen” med den middelalderlige bydel. Således eksisterer der i dag ca. 1100m af muren, hvor en del af denne kan ses på en fin lille gåtur: “Passaig Arquelógic” langs den ene side af den ældre bydel. Her får du – blandt grønne arealer, inskriptioner og et par statuer, bl.a. en kopi af Augustus fra Prima Porta – et klart indtryk af, hvordan muren har dannet et solidt, højt forsvarsværk for byen med tårne, indgange osv.

Amfiteatret/Amfiteatre Romá

Den mest imponerende romerske seværdighed er byens amfiteatret lige uden for den gamle bydel og tæt ved stranden. Her har gladiatorer søgt deres berømmelse, kriminelle fået deres dødsdom, og kristne mødt deres martyrium, alt sammen i underholdningens – eller politikkens og magtens navn. Brød og cirkus, du ved nok.

Amfiteatret i Tarragona blev bygget i 200-tallet efter Kristi, på Tarracos højdepunkt. I dag er det velbevaret, og du fornemmer tydeligt, som du også kan se på nedenstående video, den ikoniske form med arenaen og alle siddepladserne. Midt og ud til den ene side kan du ligeledes ses ruinerne af to ældre kirker – én fra den visigotiske periode og én fra middelalderen som blev bygget ind i og af amfiteatret – på samme sted som et par lokale helgener Fruftuós, Auguri og Eulogi mødte deres endeligt i kristendommens spænde begyndelse i romerrigets nedgangstid.

Cirkusset/Torre del Pretori-Circ Romá

Hvis romeren ikke lod sig underholde i amfiteatret, kunne han vælge at gå i cirkusset og se de ofte meget dramatiske hesteløb med enten to-, tre- eller firespand. I Tarragona finder du ét af de mest velbevarende cirkusser i Vesten, desværre er en stor del af det bevaret under den nuværende bys overflade. Det er dog muligt at fornemme cirkusset i de nuværende blottede ruiner. Du finder en del af cirkusset ved at gå igennem “Torre del Pretori”, men der er også yderligere dele synlige på Plaça Sedassos, langs Carrer Trinquet Vell og på Plaça de la Font.

Torre del Pretori var oprindeligt en port, som i middelalderen blev omdannet til et palads/etagebygning. Udover at være indgangen til cirkusset, finder du også her forskellige romerske inskriptioner og gravstene, ligesom jeg vil anbefale dig et smut op på taget for at nyde en god udsigt over cirkusset, katedralen og resten af byen.

tarragona romanempire tarraco torredelpretori ayearinbarcelona

Forum/Fórum Romá

Tarraco havde egentlig to fora – et Forum Provincial, som i dag er pladsen foran Torre del Pretori og museumet: “Museu Nacional Arqueológic de Tarragona”, og et andet forum lidt længere væk fra bymidten: Fórum Romá. Forumet var byens kommercielle og administrative centrum, og på Fórum Romá kan du se rester af en basilika, butikker og veje, midt inde i byen blandt altaner med cykler og vasketøj.

tarragona romanempire tarraco forum ayearinbarcelona

Museo Nacional Arqueológic de Tarragona

Til sidst vil jeg anbefale, at du besøger det arkæologiske museum, hvor du finder genstande fra byens udgravninger: skulpturer, inskriptioner, ting fra husholdningen og det daglige liv i Tarraco. I kælderen finder du også et stykke af den gamle mur.

tarragona romanempire tarraco MuseoNacionalArqueológicdeTarragona ayearinbarcelona

Men for mig er prikken over i´et de vidunderlige mosaikker. Læg specielt mærke til den store mosaik ved trappen: “Mosaic de Peixos de la Pineda”, som du kan se et fragment af på fotoet her over. Her er med bittesmå stenfalder lavet et fantastisk gulv med 47 forskellige fisk m.m. fra Middelhavet, ikke to er ens. Du finder også flotte mosaikgulve med grafiske mønster og en smut mosaik af Medusa.

Andre seværdigheder

Som sagt er der flere romerske seværdigheder end de ovennævnte i Tarragona, nogle af dem ligger lidt uden for byen – bl.a. akvædukten: “Pont del Diable” – Djævlens bro samt en romersk gravplads. Du kan finde mere information om det historiske Tarraco og de andre seværdigheder her:

0 comments on “Tarraco (DK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: