BCN Life

Back to some kind of normal

TotssomBarcelona barcelona attack ayearinbarcelona

(EN below)

Et par dage efter mørkemændenes grusomme hændelser, fortsætter livet i Barcelona. Politiet arbejder på højstryk. Ofrene mindes, og der er sår, der skal heles. Det kommer til at tage lidt tid, men Barcelona vender stille og roligt tilbage til sig selv.

Nyankomne turister vil måske ikke lægge mærke til store ændringer. Politiets tilstedeværelse er lidt større end normalt – og for første gang har jeg set dem bede om at se folks tasker. Men de plejer at være til stede ved de største turistmagnetter, også med automatvåben. Men nu er deres tilstedeværelse lidt mere mærkbar, også dér hvor turisterne normalt ikke kommer. Der bliver passet godt på os, og det føles trygt.

Turisterne vil måske også lægge mærke på sørgebåndene på de forskellige officielle bygninger, og kan de lidt spansk eller catalansk, vil de måske også lægge mærke til de lokale sympatierklæringer og råb om: “No tenim por/Vi er ikke bange”, der hænger rundt omkring på folks altaner. På Ramblaen vil turisterne nå til det sted, hvor gerningen skete, og hvor ofrene nu bliver mindet med lyst, blomster og en stille stund.

Las Ramblas

Men Ramblaen er igen fyldt med mennesker. Hverken Barcelona eller dens mange gæster lade sig kue. Faktisk er nyhederne og de sociale medier fyldte med historier om folks generøsitet i nødens stund – taxachaufførerne som tilbød at køre gratis, folk som stod i kø for at donere blod, turister der er vendt tilbage for at betale for deres mad og drikke den torsdag eftermiddag. Og alle de mange, mange mennesker der tilbød ly m.m. til dem, der blev fanget af terroren.

Det er rørende, smukt og livsbekræftende. For det er præcis sådan, at mørket skal besejres – med omsorg, mod, livskraft og masser af næstekærlighed. Og jeg er rørt, mit smukke Barcelona lader sig ikke knække! Totom som Barcelona!

EN

Here, a few days after the cruel events of the men with dark souls, life continues in Barcelona. The police are steadly working resolving the events. The victims are reminded, and there are certainly wounds to be healed. It will take some time, but Barcelona is returning to some kind of normal.

Newly arrived turists may not notice major changes. The presence of police is a little more visible than usual – and for the first time I have seen them ask to check people’s bags. But they tend to be present at large tourist sights, even with automatic weapons. But now their presence is a little more noticeable, even there where tourists usually do not come. We are well looked after and it feels safe.

Tourists may also notice the black bow on official buildings, and if they understand a little Spanish or Catalan, they may also notice the sympathy statements and declarations: “No tenim por / We Are not Afraid” that hangs on the balconies. At the Rambla, tourists will at some point reach the place where the deed happened and where victims are now reminded with light, flowers and a moment in silence.

Las Ramblas

But the Rambla is filled with people again. Neither Barcelona nor its many guests are defeated. In fact, the news and social media are filled with stories of people’s generosity at the moment of the events – taxi drivers who offered to drive for free, people who stood in line to donate blood, tourists that returned to pay for their food and drink from Thursday afternoon. And all the many, many people who offered shelter, etc. to those who were caught by the terror.

It is touching, beautiful and life-affirming. For it is precisely how the darkness will be defeated – with care, courage, charity and lots of love. And I’m touched, my beautiful Barcelona does not break! Totom like Barcelona!

TotssomBarcelona barcelona attack ayearinbarcelona

 

0 comments on “Back to some kind of normal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: