BCN Life

Tots som Barcelona

Barcelona terrorism lasRamblas ayearinbarcelona

(EN below)

Så skete det, der ikke må ske! Lige mens min roomie og jeg var i gang med forberedelserne til hendes fødselsdag senere på aftenen. Vi var ved at lave hummus, og jeg havde brug for at finde ud af, hvad krydderiet: spidskommen hedder på spansk. Det ved jeg faktisk stadigvæk ikke. For da jeg kom ind på mit værelse for at tjekket det på mobilen, lå der allerede indtil flere beskeder, alle sammen noget med “Ramblaen” og “Er du ok?”. Og ja, så ved man godt, hvad der er sket… igen.

Mørkemænd har kørt en varevogn ind i tilfældige mennesker på Ramblaen, ét af de vigtigste symboler på Barcelona. Dér hvor millioner af turister spadser fredeligt hvert år, og som catalanerne krydser hele tiden for at bevæge sig enten fra Barri Gótico til Raval eller omvendt eller for at komme mellem Plaza de Cataluña til haven. En hovedåre i Barcelonas hjerte. Hvordan kan man gøre sådan noget? Man må have en meget mørk sjæl!

Fødselsdagsfest blev det ikke meget til. Vi blev hjemme her i Barceloneta, hvor de eneste tegn var en helikopter i luften i ny og næ, mange flere ambulancesirener til det store hospital: “Hospital del Mar” lige i nærheden, og at stranden langsomt blev tømt for mennesker. Ikke så langt fra, var de forskellige politikkorps m. fl. i gang med behandle de sårede, håndtere menneskemængden osv. Midtbyen blev ryddet, den offentlige trafik stoppet, og løbende igennem natten har der være politikaktioner. Der har været et mindre angreb i Gambrils, ved Tarragona.

Kun 2 gæster nåede frem til fødselsdagsfesten, de boede i gåafstand. Og ja, festen blev mere til eftertænksomhed end egentlig fest. Mørket ramte Barcelona i går, men jeg ved, at smukke denne by har set rædsler før i sin 2000 år lange historier, og at hverken den eller katalanerne lader sig knække. Mørkemænd kan ikke slukke den lyse by, der emner af liv, glæde og kærlighed. Tots som Barcelona!

EN

It happened! While my roomie and I were preparing for her birthday party later in the evening. We were making hummus and I needed the Spanish translation for the spice: cumin, so I went to my room to check it on my mobile. There were already several messages there, all with “Rambla” and “Are you ok?”. And then, you sort of know what have happened … again.

Men with dark souls have driven a van into the crowd at the Rambla, one of the most important symbols of Barcelona. Where millions of tourists stroll peacefully every year and the Catalans cross all the time to move either from Barri Gótico to Raval or vice versa or to go between Plaza de Cataluña and the port. A main artery in Barcelona’s heart. How can you do such something? You got to have a very dark soul!

The Birthday party suddently did not matter much. We stayed home in Barceloneta, where the only signs were a helicopter in the air occasionally, and a lot more sirens as usual due to the large hospital: “Hospital del Mar” close by, and then the beach was slowly emptied. Not far from here, the various police corps etc. were in the middle of treating the injured, managing the crowd, etc. The city center was cleared, public traffic stopped, and there are policy actions throughout the night. There has also been a minor attack in Gambrils, near Tarragona.

Only 2 guests came to the birthday party, as they lived within walking distance. And yes, the party became more thoughtful than a feast. The darkness hit Barcelona yesterday, but I know for sure that this city has seen horrors before during its 2000 years of history and that neither the city nor the Catalans are breaking. Men with dark souls can not turn off the bright city that just exudes life, joy and love. Tots som Barcelona!

0 comments on “Tots som Barcelona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: