Catalonia

Tarragona

tarragona city cathedral ayearinbarcelona

(EN below)

Én af fede ting ved Barcelona er, at byen giver dig et godt udgangspunkt for at udforske resten af Catalonien. Inden for en radius af 1½ time i tog finder du mange spændende byer, landsbyer og naturområder, fra kysterne nord og syd for Barcelona og mod øst op mod højlandet og bjergområderne. Ikke at jeg har været så udforskende på mine tidligere besøg, Barcelona har ligesom taget min al opmærksomhed, men nu hvor jeg skal tilbringe et år her, ja så ville det jo være en skam ikke at udforske noget mere af det smukke Catalonien.

Hop på toget

Så i søndags hoppede jeg på toget til Tarragona. Jeg har allerede været i byen et par gange før for at se de romerske ruiner (dem er jeg temmelig vild med, så det skal jeg nok gå i dybden med senere). Byen kommer du nemt til på lidt over en time. Der afgår tog regelmæssigt fra flere stationer i Barcelona, og de ankommer til byens togstation, der ligger centralt og tæt på stranden.

Tarragona er en mellemstor by med ca. 130.00 indbygger, som ligger  på Costa Dorada-kysten ca. 80 km. syd fra Barcelona. Det er en hyggeligt by med et rigtig fint historisk centrum, hvor du kan se det vigtigste i løbet af en dags tid, men hvor der også er serværdigheder nok til at tilbringe et par dage – ellers ligger der jo en pragtfuld strand tæt på.

Seværdigheder i Tarragona

Af højdepunkter anbefaler jeg naturligvis ruinerne af det romerske Tarragona (Tarraco). Du kan bl.a. finde resterne af et amfiteater, et cirkus, forum og romerske forsvarsmure. Smut også ind og se: “Museo Nacional Arqueológic de Tarragona”, hvor du bl.a. kan finde de smukkeste mosaikker. Uden for byen ligger en velbevaret akvædukt, som jeg håber at få set senere hen, ligesom der er mulighed for at besøge en romerske begravelsesplads. for mig er det utrolig spændende at se så fint, historien lever videre i den moderne by

Området omkring katedralen og i det hele taget hele det historiske centrum er værd at bruge lidt tid på. Tag en spadsértur rundt, se de smukke gamle huse og pladser. Nyd et glas vin eller få en bid mad – du spiser godt i Tarragona. Og skulle du være heldig ligesom jeg den søndag, så er der musik og glade dage i gaderne. Her er naturligvis turister, men det gøres på en fin måde, hvor der tydeligvis også er plads til de lokale. Så Tarragona er bestemt et besøg værd – om du er romernørd som mig eller ej.

EN

One of the coolest things about Barcelona is that the city gives you a excellent starting point for exploring the rest of Catalonia. Within a 1½ hour radius you will find exciting cities, villages and natural areas, from the coasts north and south of Barcelona and to the east to the highlands and mountain areas. Undtil now, I haven´t been exploring so much on my previous visits, as Barcelona have been taken most of my attention, but now that  i am going to spend a year here, it would be a shame not to explore more of beautiful Catalonia.

Take the train

So on Sunday I jumped on the train to Tarragona. A city, I already have visited a few times before to see the Roman ruins (I have a thing for the Roman Empire, so I’ll go into depth on that later on). You can reach the city in little over an hour. The trains depart regularly from several stations in Barcelona, and they arrive at the city’s train station, which is central and close to the beach.

Tarragona is a medium sized town with approx. 130.00 inhabitants, located on the Costa Dorada coast approx. 80 km. south from Barcelona. It is a cozy city with a nice historical center, where you can see the most important things in a day’s time, but also where there are sights enough to spend a couple of days – otherwise you have a beautiful beach close by.

The sights of Tarragona

Of course, I recommend the ruins of the Roman Tarragona (Tarraco). You can find the remains of an amphitheater, a circus, a forum and Roman defense walls. You should altso check out the “Museo Nacional Arqueológic de Tarragona” where you will find the most beautiful mosaics. Outside the city, you will find a well-preserved aqueduct, which I hope to see later on, a well as a Roman burial site. I love to see how well the story lives on in the modern city

The area around the cathedral and, in general, the entire historic center is worth spending some time. Take a stroll around, see the beautiful old houses and squares. Enjoy a glass of wine or a nice meal – you will eat well in Tarragona. And should you be as lucky like me on this Sunday, there will be music in the streets. Of course, tourist are visiting the city, but this is tourism in a nice manner, which also leaves room for the locals. So Tarragona is definitely worth a visit – if you are a roman geeks like me or not.

tarragona romanempire tarraco augustus ayearinbarcelona

Mere information?/More information?

0 comments on “Tarragona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: