Spain

Alcúdia – Mallorca

alcudia view citywall mallorca ayearinbarcelona

(EN below)

Alcúdia er et af nordlige Mallorcas turistområder, hvor den brede bugt, Badia d´Alcúdia, giver optimale muligheder for turist-oaser langs den lange, smukke strand. Alcúdia by er en smuk landsby med historiske rødder omkredset af en imponerende bymur. Her afholder man hver tirsdag og søndag et marked centralt i byens gader, hvor du kan finde masser af turistgejl, men også enkelte lokale ting som f.eks. lækre skindtasker og delikatesser fra området.

Her i højsæsonen er der propfyldt med turister, hvilket nemt kan overskygge for, at Alcúdia faktisk er en smuk, lille by bagom alt turisthalløjet. Så lad dig ikke snyde og gør dig selv den tjeneste at bevæge dig lidt væk fra boderne og turiststrømmen og gå på opdagelse i de små gader, området omkring kirken og op på Alcúdias bymur.

Bymuren blev påbegyndt i det 14. årh. og færdiggjort omkring 1660, hvorefter byen lå godt beskyttet mod fjender bag mure op til 6 meter rundt om hele byen (ca. 1,5 km. i omkreds) og med 26 vagttårne. I dag er muren velrestaureret med to velbevarende tårne, og der er mulighed for tage en gåtur på muren og nyde synet af den smukke by med bjergene i horisonten.

Interesserer man sig for Romerriget, ja så finder du i Alcúdia resterne af romernes vigtigste bosættelse på Mallorca. Øen blev erobret af romerne omkring år 123 før Kristus. Dengang var Mallorca opholdssted for massivt sørøveri, der ikke kun påvirkede den romerske handelsflåde, men også stod bag angreb på romerske krigsskibe. Da Rom havde brug for en sikker vej til dens vigtigste koloni: Spanien, fik konsulen Quintus Caecilius Metellus ansvaret for at erobre og kolonisere Mallorca og de baleariske øer – en bedrift, han senere fik æresnavnet: Balearicus for.

I forbindelse med koloniseringen af øen blev to bosættelser: Palma og Pol-lentia (Alcúdia) etaberet, hvoraf Pol-lentia var den vigtigste. Der blev tilknyttet garnisoner og veteraner, ligesom der med tiden blev anlagt veje, broer, templer, teatre, landvillaer m.m.

I dag ligger ruinerne af den romerske by lige uden for byen i forlængelse med busstationen, midt mellem oliven-, blomme- og figentræer. Her ses ruiner af 3 huse, gader, et forum og et mindre romersk teater. Området skulle endnu ikke være færdigudgravet, og jeg så da mennesker arbejde på området, bl.a. ved hjælp af droner. Spændende at være vidne til lidt moderne ærkeologi.

Med de 4 Euro i adgangsbillet får du også adgang til et mikroskopisk, men fint museum, lige bag ved kirken. Her kan du se få, men fine ting som små statuetter, smykker og det smukke barnebroncehoved, som ét af husene er opkaldt efter. Bestem et besøg værd, hvis du – som jeg – er lidt af en romer-nørd.

EN

Alcúdia is an important turist area situated in the northern part of Majorca. The bay of Alcúdia, Badia d’Alcúdia, provides optimal opportunities for tourist oases along the long beautiful beach.  The city of Alcúdia itself is a beautiful village with historical roots encircled by an impressive city wall. Every Tuesday and Sunday, a market is held in the center of town where you can find all kinds of souviners but also local stuff like leather bags and specialties.

During high season, the city is crowded with tourists, which can easily overshadow the fact that Alcúdia is a beautiful little town. Do yourself the favor of walking away from the market booths and the tourist stream and discover the small streets, the area around the church and the city wall.

The construction of the city wall started in the 14th century and was completed around 1660, after which the city laid well protected from enemies behind walls up to 6 meters around the entire city (about 1.5 km of wall) and with 26 watchtowers. Today, the wall is well-restored with two well-preserved towers, and you´re able to walk on the wall and enjoy the view of the beautiful city with the mountains on the horizon.

If you´re interested in the Roman Empire, you will find the ruins of the most important settlement in Majorca in Alcúdia. The island was conquered by Romans around 123 BC. At the time, Majorca was the residence of piracy that affected not only the Roman merchant navy, but also attacked Roman warships. As Rome needed a safe passage to it´s main colony: Spain, consulate Quintus Caecilius Metellus was ordered to conquer and colonize Mallorca and the rest of the Balearic islands – an endevour he later received the honorary name: Balearicus for.

In connection with the colonization of the island, two settlements: Palma and Pol-lentia (Alcúdia) were established, of which Pol-lentia was the most important. There were located garrisons and veterans there, as with time roads, bridges, temples, theaters, villas etc. was constructed.

Today, the ruins of the Roman city lies just outside Alcúdia, close to the bus station, amidst olive, flower and fig trees. Here, you will find the ruins of 3 houses, streets, a forum and a smaller Roman theater. The area should not be completed excavated yet, and I saw people working in the area, including using drones. Exciting to witness a little modern archeology.

With the 4 Euro for the ticket, you also have access to a microscopic, but fine museum, just behind the church. Here you can find few, but very fine objects such as statuettes, jewelry and the beautiful children’s bronze head, which one of the houses is named after. Definitely worth a visit if you – like me – are a bit of a Roman-geek.

alcudia romancity pollentia ayearinbarcelona

0 comments on “Alcúdia – Mallorca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: