BCN Life

Things I will miss…

thingsIwillmiss nature aarhus ayearinbarcelona

(EN below)

Jeg voldelsker Spanien, og når jeg er i landet på ferie eller smutture, savner jeg normalt ikke noget – det skulle da lige være min hovedpude. Men nu hvor jeg skal være væk et års tid, ja så kommer jeg jo nok til at savne en ting eller flere. Min familie naturligvis, og mine veninder, mit arbejde, min lejlighed, at tale dansk… Og så nogle specifikke, større og mindre ting, som kommer her – i en ikke-prioriteret – rækkefølge:

Min hovedpude

Som jeg allerede har afsløret… Spanske hovedpuder er nogle lange, ret store skumpølser, der bare ikke passer til min nakke og hoved, og som hele tiden er på vej ud af betrækket. Det ender altid i en pudekamp, og de fungerer bare ikke for mig. Hm, måske skulle jeg satse på ekstra plads i kufferten til min? Et år med ondt i nakken er lang tid…

Koncerter med min søster

Jeg elsker musik, og musik er en ting, min søster og jeg har sammen.  Vi har samme smag og går gerne til koncerter med vores yndlingsbands. Her på de sidste har vi været til Depeche Mode i Parken, ligesom vi så Radiohead m. fl. på Northside. Så what to do, når nu Queens of the Stone Age kommer til København til efteråret, og jeg sidder i Barcelona?!

Lakridser

Især de stærke og de salte, som får munden til at snerpe sig sammen. Dem, har jeg endnu ikke fundet i Spanien, allerhøjest de søde lakridser, men for en dansker tæller det jo ikke som rigtig lakrids, vel?

Mine kontor-kollegaer

Også kendt som “Boblekontoret”, det bedste kontor ever. Her sidder vi 8 undervisere sammen, og for det meste er vi faglige og hårdtarbejdende. Naturligvis. Men det er ikke kun business. Dagene kan starte med høj musik og dans, ligesom vi altid finder en undskyldning for at fejre hinanden – eller bare noget- med kage eller cava. Lydniveauet kan være højt, tonen lummer, men vigtigst af alt, vi er der for hinanden med støtte og opmuntring. Jeg har virkelig nogle fantastiske kontor-kollegaer, som jeg vil savne hver og én!

Den århusianske natur

At bo i Aarhus betyder, at der ikke er langt til vand eller grønne områder. Det har Barcelona og Spanien naturligvis også, men der er nu noget specielt ved at løbe/gå i den danske natur, når anemonerne dækker skovbunden, og bøgen springer ud. Til gengæld slipper jeg forhåbentlig for løbeture i frost og sne… 7-9-13.

thingsIwillmiss office concertswithsister liquorice ayearinbarcelona

EN

I love Spain to bits, so when I am in the country on vacacion, I ususally do not miss anything – well, perhaps my pillow. But now, that I am going to live there for a year, I will surely be missing a thing or two. My family, of course, and my friends, my job, my apartment, speaking Danish…. And then some more specific things that are listet here – in a non-prioritized order:

My pillow

As already revealed … Spanish pillows are those long, rather large pillows shaped like a sausage. They just do not fit to my neck and head, and they are constantly on their way out of the cover. They do not work for me at all… so maybe I should try to find extra room in my suitcase?

Concerts with my sister

I love music, and music is one thing my sister and I have in common. We have the same taste, and we often go to concerts with our favorite bands.  Lately, we have been to Depeche Mode in Copenhagen and Radiohead at Northside Festival. So what are we going to do when Queens of the Stone Age is coming to Copenhagen this fall and I’m in Barcelona?!

Liquorice

Especially the strong and salty ones that make your the mouth… well, Danes know what I mean. I still haven´t found them in Spain yet, you can find sweet liquorice, but for a Dane that’s not really liquorice, not even close.

My colleagues at the office

Also known as the “Bubble Office”, the best office ever. We are 8 teachers in the office, and for the most part we are professional and hardworking. Naturally. But it’s not just business. Mornings sometimes start with loud music and dancing, and we always find an excuse to celebrate each other – or just something – with cake or cava. The noise level can be high, the humor a very Danish (in lack of at better word in English). But most importantly, we support and encourage each other. I truely have some amazing office colleagues, whom I will miss each and every one!

The nature surrounding Aarhus

Living in Aarhus means that you are always close to water and green areas. That is also the case of Barcelona, but there is something very special about running or walking in Denmark during Spring when everything turns green. However, I will not be missing going for a run in the snow or in temperatures below cero!

(to be continued..)

0 comments on “Things I will miss…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: